REFERENCER

log_1036

Herunder er en liste over nogle af  vores referencer:


HomeHomeHomeHomeHome

PRIVAT:

Hjørnet 4, Solrød

AL Tag & Facaderens har lagt Monier Protector tegltag på aneks og hovedhus samt isoleret
stråvægge på 1. sal, loftisoleret, hulmursisoleret med flamingo på aneksbygningen, facadeisoleret på hovedhus, isoleret i skunkene og i etageadskillelsen. Derudover står vi overordnet for hele renoveringen af ejendommen.

Referenceadresser på diverse udførte jobs kan til en hver tid gives i den ønskede by.


Home

KOMMUNER:

Køge Kommune

Køge Kommune

For Køge kommune har vi gennem årene lavet alle former for tagarbejde, renset og malet eternittage, lagt nye tage, tagpaptage, repareret diverse skader, fejlfinding af utætheder mm.
 

Greve Kommune

Greve Kommune

For Greve kommune har vi igennem en lang årrække udført følgende: renset og malet betontegl & eternittage, isoleret, lagt nye tage, algebehandlet ( vedligeholdt ) tagene, nylægning af paptage og
i øvrigt al form for tag og isoleringsarbejde.
 

Københavns Kommune

Københavns Kommune

For Københavns kommune har vi udført følgende : Hulmursisoleringer med grafitbelagt
flamingo, Loftisoleringer med gangbroer og vindplader, isolering af krybekældre, etageadskillelser, gulve samt nødvendig ventilation på tage ifm. isoleringsopgaver. Derudover diverse facaderens, algebehandlinger af tage og tagreparationer generelt.


Home

ERHVERV:

Optimera

Optimera

For Optimera har vi udført al form for reparation og nylægning af tagpaptage.
Optimera

Rambøll

For Rambøll har vi bla. isoleret en slags brandslanger i samarbejde med andet firma.
Vierssmann

Viessmann

Facaderens

Vi har stået for hedvandsspuling samt imprægnering af facaden i Hedehusene.

Steen og Strøm Danmark A/S

Stenn og Strøm Danmark

Vi har udført følgende opgaver i Hvidovre stationscenter : Montering af skumbølgeklodser i tagrygningerne og de valmede tagsider, montering af nye vinduer og industridøre samt diverse tømrerarbejde ifm skader og indbrud.

SlothMøller

SlotMøller

Via Sloth Møller og københavns kommune har vi udført diverse isoleringopgaver.

Greve Spildevand A/S

Greve Spildevand A/S

For Greve Spildevand har vi lavet tagpap, facaderens af siloer og bygninger samt maling af disse, algebehandlinger og udbedring af graffitiskader.

Comments are closed